KOOK JE DUURZAAM MET ONS MEE?

Vill du veta mer om vår ClimatePartner och koldioxidutjämningsprojekt?

 

Läs merLäs mer

Vill du veta mer om vår ClimatePartner och koldioxidutjämningsprojekt?

Vad är koldioxidutjämningsprojekt och hur hittade vi dem? Vi letade efter pålitliga partners och projekt som passar våra kriterier och stödjer vårt företagsuppdrag samt uppfyller internationella standarder. De olika projekten vi valde att stödja bekämpar koldioxidutsläpp på olika sätt. Att plantera träd leder t.ex. till att koldioxid från atmosfären binds in i de nya träden och genom att byta ut gamla ineffektiva spisar undviker vi att släppa ut koldioxid i luften.

GRÖNA PROJEKT

Våra koldioxidutjämningsprojekt har resulterat till att över 44.000 träd planterats i Guanaré och Uruguay. Och eftersom vi älskar att göra matlagning enklare för människor runt om i världen, fortsätter vi att bidrar vi till att 4.000 rena och effektiva spisar levereras till familjer som lagar mat över öppen eld i Zambia. Så, när du lagar mat med Marley Spoon är det inte endast din vardag som blir lite enklare. Att laga mat med oss istället för att gå till mataffären gör att världen blir lite grönare.

KOOK JE DUURZAAM MET ONS MEE?

När du lagar mat med Marley Spoon får du exakt den mängd ingredienser du behöver för varje måltid. På så sätt stödjer du vårt mål att bekämpa matsvinnet helt och hållet. Men för att lyckas måste vi tänka utanför matkassen. Därför har vi kommit på huvudingrediensen för en grönare värld: Kolneutralitet!

GREEN PROJECTS

A GREENER WORLD

EN GRÖNARE VÄRLD

In order to go green, we need to think green. We first needed to understand our biggest carbon emissions to see which impact we could make. Then, we identified where we could reduce our carbon emissions. Now, we operate carbon neutral and avoid any carbon emission possible. For times we can't avoid it, we offset these emissions through carbon offset projects. 

GOING GREEN

GRÖNA PROJEKT

Vad är koldioxidutjämningsprojekt och hur hittade vi dem? Vi letade efter pålitliga partners och projekt som passar våra kriterier och stödjer vårt företagsuppdrag samt uppfyller internationella standarder. De olika projekten vi valde att stödja bekämpar koldioxidutsläpp på olika sätt. Att plantera träd leder t.ex. till att koldioxid från atmosfären binds in i de nya träden och genom att byta ut gamla ineffektiva spisar undviker vi att släppa ut koldioxid i luften.

In order to go green, we need to think green. We first needed to understand our biggest carbon emissions to see which impact we could make. Then, we identified where we could reduce our carbon emissions. Now, we operate carbon neutral and avoid any carbon emission possible. For times we can't avoid it, we offset these emissions through carbon offset projects. 

GOING GREEN

EN GRÖNARE 

VÄRLD

Våra koldioxidutjämningsprojekt har resulterat till att över 44.000 träd planterats i Guanaré och Uruguay. Och eftersom vi älskar att göra matlagning enklare för människor runt om i världen, fortsätter vi att bidrar vi till att 4.000 rena och effektiva spisar levereras till familjer som lagar mat över öppen eld i Zambia. Så, när du lagar mat med Marley Spoon är det inte endast din vardag som blir lite enklare. Att laga mat med oss istället för att gå till mataffären gör att världen blir lite grönare.

In order to go green, we need to think green. We first needed to understand our biggest carbon emissions to see which impact we could make. Then, we identified where we could reduce our carbon emissions. Now, we operate carbon neutral and avoid any carbon emission possible. For times we can't avoid it, we offset these emissions through carbon offset projects. 

GOING GREEN

För att bli grön måste man tänka grönt. Först behövde vi förstå vilka processer som bidrar till mest klimatpåverkan. Därefter kunde vi indentifiera och minska våra koldioxidutsläpp. Nu arbetar vi koldioxidneutralt och undviker alla eventuella koldioxidutsläpp. När vi inte har möjlighet att undvika utsläpp, kompenserar vi genom koldioxidutjämningsprojekt.

A GREENER WORLD

GOING GREEN

0% CO2. 

100% GREEN.

0% CO2. 100% GREEN.

We have the recipe for a greener world

När du lagar mat med Marley Spoon får du exakt den mängd ingredienser du behöver för varje måltid. På så sätt stödjer du vårt mål att bekämpa matsvinnet helt och hållet. Men för att lyckas måste vi tänka utanför matkassen. Därför har vi kommit på huvudingrediensen för en grönare värld: Kolneutralitet!

0% CO2. 100% GRÖN.

Vi har receptet på en grönare värld

0% CO2. 100% GREEN.

We have the recipe for a greener world

In order to go green, we need to think green. We first needed to understand our biggest carbon emissions to see which impact we could make. Then, we identified where we could reduce our carbon emissions. Now, we operate carbon neutral and avoid any carbon emission possible. For times we can't avoid it, we offset these emissions through carbon offset projects. 

GOING GREEN

GOING GREEN

För att bli grön måste man tänka grönt. Först behövde vi förstå vilka processer som bidrar till mest klimatpåverkan. Därefter kunde vi indentifiera och minska våra koldioxidutsläpp. Nu arbetar vi koldioxidneutralt och undviker alla eventuella koldioxidutsläpp. När vi inte har möjlighet att undvika utsläpp, kompenserar vi genom koldioxidutjämningsprojekt.

In order to go green, we need to think green. We first needed to understand our biggest carbon emissions to see which impact we could make. Then, we identified where we could reduce our carbon emissions. Now, we operate carbon neutral and avoid any carbon emission possible. For times we can't avoid it, we offset these emissions through carbon offset projects. 

GOING GREEN

GOING GREEN

In order to go green, we need to think green. We first needed to understand our biggest carbon emissions to see which impact we could make. Then, we identified where we could reduce our carbon emissions. Now, we operate carbon neutral and avoid any carbon emission possible. For times we can't avoid it, we offset these emissions through carbon offset projects. 

In order to go green, we need to think green. We first needed to understand our biggest carbon emissions to see which impact we could make. Then, we identified where we could reduce our carbon emissions. Now, we operate carbon neutral and avoid any carbon emission possible. For times we can't avoid it, we offset these emissions through carbon offset projects. 

GOING GREEN

GREEN PROJECTS

What are carbon offset projects, and how did we find them? We looked for trustful partners and projects that fitted our criteria and supported our company mission, while meeting international standards. The different projects we chose to support tackle carbon emissions in different ways. Planting trees for example pull carbon from the atmosphere, and by replacing old inefficient cookstoves we avoid releasing new carbon into the air. 

In order to go green, we need to think green. We first needed to understand our biggest carbon emissions to see which impact we could make. Then, we identified where we could reduce our carbon emissions. Now, we operate carbon neutral and avoid any carbon emission possible. For times we can't avoid it, we offset these emissions through carbon offset projects. 

GOING GREEN

In order to go green, we need to think green. We first needed to understand our biggest carbon emissions to see which impact we could make. Then, we identified where we could reduce our carbon emissions. Now, we operate carbon neutral and avoid any carbon emission possible. For times we can't avoid it, we offset these emissions through carbon offset projects. 

GOING GREEN

A GREENER WORLD

Our carbon offset projects achieve to this day an average of more than 44.000 trees planted in Guanaré and Uruguay. And because we love to make cooking easier for people around the world, we contribute to the distribution of 4.000 clean and effient cookstoves to families who cook on open fire in Zambia. So by cooking with Marley Spoon you don't only make your own life in the kitchen easier. Cooking with us, rather than the supermarket, helps make the world a little greener. 

In order to go green, we need to think green. We first needed to understand our biggest carbon emissions to see which impact we could make. Then, we identified where we could reduce our carbon emissions. Now, we operate carbon neutral and avoid any carbon emission possible. For times we can't avoid it, we offset these emissions through carbon offset projects. 

GOING GREEN

0% CO2. 

100% GRÖN.

Vi har receptet på 
en grönare värld

Annat spännande

Så funkar det

Har du frågor?

Ring oss:
08 446 882 42

2021 © Marley Spoon B.V. Alla rättigheter förbehållna.

Social media

Je kunt betalen met